VAD ÄR NAPRAPATI?

 

NAPRAPATI BETYDER KORRIGERA ORSAK TILL LIDANDE 

Händerna är naprapatens viktigaste redskap och med dessa utför vi manuell medicin. 

Naprapaten betraktar kroppen som en helhet och behandlar den därefter. Behandlingens syfte är att återskapa kroppens naturliga rörelseförmåga. 

Naprapaten undersöker, diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar smärttillstånd och nedsatt funktion i hela det neuromuskuloskeletala systemet. Vi behandlar besvär såsom musarmbåge, nackspärr, ryggskott, idrottsskador, spänningshuvudvärk och ischias. 

 

VI ANVÄNDER OSS AV OLIKA MANUELLA BEHANDLINGSTEKNIKER

I behandlingen tas hänsyn till såväl leder och skelett som muskler och övriga mjukdelar. Denna helhetssyn, där specifik och hög kompetens inom naprapatisk manuell terapi kombineras med goda kunskaper inom ortopedisk och annan konventionell medicin, är själva kärnan inom naprapati.

En naprapat arbetar främst med sina händer och kombinerar på ett effektivt sätt olika manuella behandlingstekniker såsom massage, triggerpunktsbehandling, stretching och elektroterapi utav mjukdelar samt mer ledspecifika metoder som mobilisering och manipulation.

 

VARAKTIGA RESULTAT ÄR VIKTIGT FÖR OSS 

Våra naprapater har vidareutbildat sig inom exempelvis dry needling, idrottsmedicin och kinesiotejpning och använder detta som ett komplement till den ordinarie behandlingen. För att nå ett varaktigt resultat är naprapaten noga med att motivera patienten att själv vara delaktig i rehabiliteringen och behandlingen följs vanligen upp med individuella träningsprogram och råd om ergonomi och kost.

Naprapater lyder under Socialstyrelsens tillsyn. Behandling hos legitimerad naprapat är momsfri.